Um STRÁ

Reynsla ráðgjafa hjá STRÁ Starfsráðningum ehf. á sviði starfsmanna- og ráðningarmála spanna nú yfir þrjá áratugi, en við höfum unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins.

Sími: 588 3031

Netfang: stra@stra.is

Lesa meira

Ný störf í boði

Stjörnugrís hf. er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki staðsett á Kjalarnesi.

Starfið felst í alhliða umsjón með gæðaeftirliti og skráningu, sannprófunum og innri úttektum á gæðakerfi, þjálfun og skráningu starfsfólks, umsjón með  dýravelferð og mánaðarlegum sannprófunum á HACCP kerfi auk úttektar á meindýravörnum.  Gæðastjóri annast jafnframt samskipti um innkaup á rekstrarvöru m.a. fyrir rannsóknarstofu auk þess að annast samskipti við dýralækna og móttöku í reglubundnu eftirliti auk annarra tilfallandi daglegra starfa.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem hentar í starfið og haldbæra þekkingu og reynslu af sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á  fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni, útsjónarsemi, reglusemi og metnað til árangurs í starfi. Styrkur í mannlegum samskiptum er nauðsynlegur, sem og reynsla af stjórnun.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringið eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku. Vinsamlega athugið að upplýsingar eru eingöngu veittar hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.

Fyrirtækið er rótgróið og öflugt framleiðslufyrirtæki í Reykjavík, leiðandi á sínu sviði.

Þjónustufulltrúi annast dagleg samskipti við viðskiptavini, símleiðis og í gegnum vef fyrirtækisins, tekur á móti pöntunum og fylgir eftir að berist til réttra aðila, annast skráningu pantana og skráir upplýsingar um rýrnun í tölvukerfi félagsins auk annarra tilfallandi starfa á skrifstofu þjónustudeildar. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu vanir tölvunotendur og með reynslu af störfum við þjónustu eða sölumennsku. Áhersla er lögð á þjónustulipurð, hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi og vönduð vinnubrögð.  

Um er ræða framtíðarstarf allan daginn og starfsþjálfun er í boði fyrir réttan aðila. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar nk.  Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir svarar fyrirspurnum, en viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur. 

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

26.01. - Viðtalsferli er hafið.

29.01. - Gengið hefur verið frá ráðningu í starf þjónustufulltrúa. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

 

Við leitum að móttökuritara til að sinna afleysingarstarfi í eitt ár hjá einni af leiðandi lögfræðistofum landsins. 

Móttökuritari annast móttöku viðskiptavina og símasvörun, ljósritun, pöntun á aðföngum, frágangi á pósti og umsjón með eldhúsi, fundarherbergjum og umgengni á skrifstofu auk þess að sinna léttari skrifstofustörfum s.s útsendingu bréfa, skjalavistun og öðru tilfallandi.  

Hæfnskröfur eru að umsækjendur hafi reynslu af notkun helstu tölvuforrita og góða íslenskukunnáttu í ræðu og riti.  Áhersla er lögð á þjónustulund, snyrtimennsku, glaðlegt viðmót, heiðarleika og nákvæmni í vinnubrögðum. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar nk.  Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is .  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

16.01. - Vinnsluferli er hafið.

19.01. - Viðtalsferli er hafið.

29.01. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu móttökuritara.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir stöðu byggingarfulltrúa

Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.    mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010.  Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr. laga um mannvirki. Helstu verkefni byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum uppfylltum. Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann vinnur að stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk annarra þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur til starfsins eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, en reynsla á umræddu sviði er jafnframt æskileg.  Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.

Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni.  Öll almenn þjónusta er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.  Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó. Sjá einnig á heimasíðu www.hornafjordur.is .

Umsóknarfrestur er til og með  27. janúar nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

16.02. Viðtalsferli er hafið.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir stöðu félagsmálastjóra

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á framkvæmd almennrar og sértækrar félagsþjónustu í samræmi við lög og reglugerðir þar um. Starfið felur m.a. í sér vinnu við stefnumótun og áætlanir í þeim málaflokkum, sem undir hann heyra. Starfið er fjölbreytt og krefst víðtækrar þekkingar á lögum og reglum. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefnum barna og ungmenna ásamt málefnum fatlaðs fólks og heimaþjónustu auk umsjónar með húsnæðismálum. Félagsmálastjóri vinnur að auki með viðeigandi aðilum að málefnum aldraðra jafnframt því að taka þátt í vinnuhópum, ráðum, teymisvinnu ásamt öðrum fjölbreyttum faglegum verkefnum. Félagsmálastjóri er starfsmaður félagsmálanefndar og öldungaráðs, hann undurbýr fundi nefndarinnar og boðar þá.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem hentar í starfið og marktæka reynslu af sambærilegum störfum.  Áhersla er lögð á styrk og lagni í mannlegum samskiptum, fagmannleg vinnubrögð, reglusemi, útsjónarsemi, skipulagshæfni og faglegan metnað til árangurs í starfi. Lögfræðimenntun getur jafnframt hentað í starfið.

Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni.  Öll almenn þjónusta er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.  Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó. Sjá einnig á heimasíðu www.hornafjordur.is 

Umsóknarfrestur er til og með  27. janúar nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

01.02. - Viðtalsferli er hafið.

MULTIVAC ehf. er dótturfélag  MULTIVAC  sem er alþjóðlegt, leiðandi  framleiðslufyrirtæki staðsett í Þýskalandi með dótturfélög víðsvegar í heiminum.  

Óskum eftir að ráða sérfræðing og stuðningsaðila við sölu og þjónustu hjá MULTIVAC á Íslandi auk þess mun starfsmaðurinn sinna öðrum þeim daglegu störfum er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu tæknimenntaðir s.s. rafvirkjar, vélfræðingar eða með sambærilega menntun.  Viðkomandi þurfa að vera vanir tölvunotendur og með góða enskukunnáttu. Áhersla er lögð á marktæka tækniþekkingu, áhugasemi, frumkvæði, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð. 

Í boði er spennandi starf hjá áhugaverðu og traustu fyrirtæki, sem er með starfsemi á Íslandi og á alþjóðamarkaði.

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember nk.  Ráðning verður samkvæmt nánara samkomulagi. 

VINSAMLEGA ATHUGIÐ AÐ FYRIRSPURNUM VERÐUR EINGÖNGU SVARAÐ HJÁ STRÁ ehf. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar í síma 588-3031, en símaviðtalstími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferli stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laus til umsóknar störf byggingarfulltrúa og sérfræðings á sviði skipulags- og tæknimála

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. Öll almenn þjónusta er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.  Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó

Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.    mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010.  Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr. laga um mannvirki.

Helstu verkefni byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum uppfylltum. Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann vinnur að stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk annarra þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur til starfsins eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, reynsla á umræddu sviði er jafnframt æskileg.  Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.

05.01. - Vinsamlega athugið að staða byggingarfulltrúa verður auglýst aftur í Atvinnuauglýsingablaði Morgunblaðsins og hjá Fréttablaðinu helgina 6-7 janúar nk.

Sérfræðingur á sviði skipulags- og tæknimála annast fjölbreytt störf á sviðinu, hann hefur m.a. yfirumsjón með tölvumálum sveitarfélagsins, annast greiningarvinnu ýmiskonar, áætlanagerð auk annarra sérhæfðra verkefna skv. beiðni skipulagsstjóra hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun, sem nýtist í starfið. Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg, auk góðrar íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti.  Áhersla er lögð á marktæka þekkingu og reynslu á sviði upplýsingatækni/tölvumála.

Í boði eru áhugaverð framtíðarstörf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi.  Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga. Sjá einnig á heimasíðu www.hornafjordur.is.

Umsóknarfrestur er til og með  20. nóvember nk.  Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

30.11. - Viðtalsferli er hafið. 

05.01. - Vinsamlega athugið að fallið hefur verið frá ráðningu sérfræðings á sviði skipulagsmála að svo stöddu.

 

Rótgróin og traust félagasamtök staðsett miðsvæðis í Reykjavík, óska eftir að ráða reynsluríkan skrifstofumann í hlutastarf

Starfið felst í alhliða skrifstofustörfum s.s. umsjón með félagatali og upplýsingagjöf til félagsmanna, bréfaskriftum á íslensku og ensku, aðstoð við bókhald, vistun skjala í möppum og í tölvu, fjölbreyttri skráningarvinnu og öðrum tilfallandi skrifstofustörfum

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi menntun sem hentar í starfið og marktæka reynslu af sambærilegum störfum. Æskilegt er að viðkomandi hafi skilning á sviði kjaramála og sé vel tölvulæs. Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti er nauðsynleg. Menntun á sviði lögfræði eða viðskipta er áhugaverður kostur. Áhersla er lögð á frumkvæði og metnað til árangurs í starfi, töluglöggvun, sjálfstæði, nákvæmni og fagmennsku í vinnubrögðum auk reglusemi og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Í boði er nýtt starf hjá traustu félagi, í björtu og þægilegu starfsumhverfi. Um er að ræða hlutastarf hálfan daginn til að byrja með, sem síðar verður jafnvel heilsdagsstarf.

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember nk., en gengið verður frá ráðningu fljótlega. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku. 

28.11. - Viðtalsferli er hafið.

16.01. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi og þökkuð janframt sýnd þolinmæði.

Fleiri störf

Fréttir

Vinsamlega athugið að skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 4. - 11. desember nk.

Símaþjónusta og móttaka skilaboða verður áfram þessa daga frá kl.09:00-15:00 virka daga, en skilaboðum verður svarað frá og með 11. des.

Vegna vetrarleyfa verður skrifstofa STRÁ lokuð frá 3. febrúar til 17. febrúar n.k  Þeir sem erindi eiga er velkomið að hringja í síma 588-3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður frá og með 20. febrúar. 

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 11.- 18. maí nk. vegna sumarleyfa, en símaþjónusta og móttaka umsókna til skráningar verður sem áður alla virka daga frá kl.9-15, vinsamlega skilið eftir nauðsynleg skilaboð og þeim verður svarað strax og kostur gefst.  

Vegna árshátíðarferðar til Dublinar verður skrifstofa STRÁ lokuð föstudaginn 24. apríl.  Skrifstofan verður opin frá og með mánudeginum 27. apríl eins og venjulega.  

Símaþjónusta verður eftir sem áður þennan dag og hægt er að koma skilaboðum til ráðgjafa þennan föstudag sem aðra virka daga.

Vinsamlega athugið að breyting hefur orðið á símaviðtalstíma hjá ráðgjafa, sem verður nú alla þriðju- og miðvikudaga milli kl.13-14.  Símaviðtalstími sem áður var mánudaga á sama tíma, færist nú yfir á þriðjudaga.  

Símaviðtalstími vegna auglýstra starfa er alla virka daga milli kl.13-15 meðan á umsóknarferli í viðkomandi störf stendur.

 

 

Við hefjum nýja árið með annríki og gerum ráð fyrir að það séu góð skilaboð fyrir atvinnuástand hérlendis.  Á vefnum má sjá þrjú ný störf auglýst, tvö á sviði millistjórnunar og eitt sérfræðistarf, auk annarra þeirra starfa sem borist hafa og ekki verða auglýst á vefnum. 

Aukin tæknivæðing fyrirtækisins er jafnframt að skila sér og mun sanna sig enn frekar á nýju ári.  Vegna tímabundins álags bendum við vinsamlega umsækjendum og öðrum hlutaðeigandi á að leggja inn skilaboð hjá símaþjónustu okkar, þ.e. nafn og símanúmer, og munum við hafa samband jafnskjótt og auðið verður. Öllum skilaboðum verður svarað, þökkum jafnframt sýnda þolinmæði.

Beðist er velvirðingar á að útvistaður netþjónn STRÁ ehf. hefur verið í uppfærslu hjá þjónustuaðilum í dag og því hefur rafpóstur hingað ekki borist með eðlilegum hætti.  Unnið er að betur um bótum sökum þessa.  Umsækjendum er velkomið að hringja í 588 3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður strax og auðið er.

Í lok júlí þessa árs birtust þrjár tölur um vinnumarkaðinn á Íslandi. Hagstofan og Vinnumálastofnun birtu atvinnuleysistölur og Hagstofan birti einnig launavísitölu júnímánaðar.

Í Hagsjá Landsbankans kemur fam að tölurnar sýna allar að vinnumarkaðurinn er á réttri leið, atvinnuleysi lækkar og laun hækka. Á sama tíma er verðbólgan lág og því hefur kaupmáttur launa aukist.

Atvinnuleysi á mælikvarða Hagstofunnar (úrtakskönnun) var 4,6% í júní samanborið við 7,1% í maí, mikil sveifla er í tölum Hagstofunnar og því betra að skoða lengri tímabil og meðaltöl. Í júní 2013 mældist atvinnuleysið 6,4%, það hefur því lækkað um 1,8 prósentustig milli ára.

Samkvæmt tölum VMST var atvinnuleysið 3,2% í júní og lækkaði um 0,4% frá mánuðinum á undan. Í júní 2013 var atvinnuleysið 3,9% og hefur það því lækkað um 0,7 prósentur milli ára. Sé horft á 12 mánaða meðaltal er atvinnuleysið einni prósentu lægra á þann mælikvarða en það var fyrir ári síðan.

Launavísitalan hækkaði um 0,5% milli mánaða í júní. Launavísitalan hefur því hækkað um 4,1% á þessu ári og um 5,4% frá sama mánuði árið áður.

Verðbólgan hefur verið lág að undanförnu, það veldur því að launahækkanir skila sér frekar í auknum kaupmætti. Kaupmáttur launa hefur aukist um 3,1% á árinu 2014, sem verður að teljast nokkuð mikil hækkun. Kaupmáttur launa er nú á svipuðum stað og hann var undir lok árs 2006.

 

Skv. Visi.is í júlí 2014, birt góðfúslega á vef Starfsráðninga ehf.

Fleiri fréttir