Um STRÁ

Reynsla ráðgjafa hjá STRÁ Starfsráðningum ehf. á sviði starfsmanna- og ráðningarmála spanna nú yfir þrjá áratugi, en við höfum unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins.

Sími: 588 3031

Netfang: stra@stra.is

Lesa meira

Ný störf í boði

Rótgróin félagasamtök í Reykjavík óska eftir að ráða reynsluríkan skrifstofumann í hlutastarf frá kl.11-15 eða 12-16 alla virka daga.  Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfsmaðurinn mun sinna alhliða og fjölbreytilegum skrifstofustörfum s.s. símaþjónustu og svörun fyrirspurna, uppfærslu á heimasíðu félagsins, skráningu og tölvuvinnslu annarri, skjalavistun og öðrum þeim störfum, er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu og þekkingu á ofangreindu sviði auk góðrar íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti.  Áhersla er lögð á góða tölvukunnáttu, þjónustulipurð, reglusemi, frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt sem og í hópi, nákvæm og fagleg vinnubrögð auk metnaðar til árangurs í starfi.  Í boði er áhugavert starf í lifandi og skemmtilegu starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega. 

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma: 588-3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15, meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

Samtökum tónskálda og eigenda flutningsréttar

Við leitum að forstöðumanni rekstrarsviðs með marktæka reynslu af fjármálastjórnun og rekstri, starfsmannahaldi og erlendum samskiptum.

Forstöðumaður rekstrarsviðs annast daglegan rekstur skrifstofu STEFs, fjármálastjórn og starfsmannahald.  Hann hefur yfirumsjón með úthlutunum og samskiptum við félagsmenn auk þess að annast samskipti við systursamtök erlendis. Starfinu fylgir mikil innlend og erlend samskipti sem og verkefni er lúta að viðburðarhaldi, upplýsingatækni og viðhaldi hugbúnaðarkerfa auk annarra tilfallandi daglegra verkefna. 

Í boði er vel launað, líflegt  og spennandi starf í skapandi umhverfi tón- og textahöfunda á Íslandi. Sjá heimasíðu www.stef.is

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun, sem nýtist í starfi og marktæka reynslu af sambærilegum störfum.  Áhersla er lögð á styrk í meðferð talna og framúrskarandi góða tölvukunnáttu, góða íslensku- og enskukunnáttu, fagleg og skipuleg vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega. Umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum sendist til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl. 13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Ath. að skilaboðum verður svarað jafnskjótt og kostur gefst.

  Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ efh.

 

14.07. - Viðtalsferli er hafið.

 

Eignaumsjón vill ráða í stöðu forstöðumanns á fasteignasviði félagsins. 

Forstöðumaður fasteignasviðs er ábyrgur fyrir rekstri og umsjón fasteignaþjónustu Eignaumsjónar, en fasteignaþjónustan annast rekstur atvinnuhúsnæðis í vaxandi mæli í þágu viðskiptamanna sinna. Forstöðumaður stuðlar jafnframt að virkum tengslum við þjónustuaðila, viðskiptavini og aðra.

Hæfniskröfur eru:

* Háskólapróf á sviði viðskipta og/eða verkefnastjórnunar

* Góður skilningur á rekstri fasteigna

* Töluglöggvun og kunnátta í gerð rekstraráætlana

* Góð almenn tölvuþekking og vilji til að taka þátt í þróun verkferla og tölvukerfa Eignaumsjónar

* Góð nærvera og geta til að vinna í hópum að lausn verkefna

* Marktæk reynsla af verkefnastjórnun

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón hf. hefur sérhæft sig í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög um fasteignir og er leiðandi á því sviði hérlendis. Eignaumsjón býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur á að skipa hæfu starfsfólki, sem vinnur með faglegum hætti að lausn mála. Markmið félagsins er að gera rekstur fasteigna markvissari og ódýrari, auka upplýsingaflæði og auðvelda störf eigenda og hússtjórna. Nánari upplýsingar má sjá á www.eignaumsjon.is

12.07. - Viðtalsferli er hafið.

Eignaumsjón vill ráða tækni- eða byggingarfræðing með reynslu af verkefnastjórnun á sviði fasteigna. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfileika, góða tölvuþekkingu og vilja til að starfa í umhverfi stöðugra endurbóta. Viðkomandi mun að auki vinna að ýmsum verkefnum er tengjast ráðgjöf varðandi viðhald og rekstur fasteigna til viðskiptavina Eignaumsjónar.

Hæfniskröfur eru:

* Háskólapróf á sviði tækni- eða byggingarfræði

* Skilningur og þekking á málefnum fjöleignarhúsa

* Vilji til að taka þátt í þróun á þjónustu Eignaumsjónar

* Góð tölvuþekking og vilji til að leggja að mörkum í þróun tölvukerfa Eignaumsjónar

* Góð nærvera og geta til að vinna í hópum að lausn verkefna

* Marktæk reynsla af verkefnastjórnun

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón hf. hefur sérhæft sig í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög um fasteignir og er leiðandi á því sviði hérlendis. Eignaumsjón býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur á að skipa hæfu starfsfólki, sem vinnur með faglegum hætti að lausn mála. Markmið félagsins er að gera rekstur fasteigna markvissari og ódýrari, auka upplýsingaflæði og auðvelda störf eigenda og hússtjórna. Nánari upplýsingar má sjá á www.eignaumsjon.is

12.07. - Vinnsluferli er hafið. 

Eignaumsjón vill ráða þjónustufulltrúa  

Þjónustufulltrúi annast móttöku viðskiptavina, upplýsingagjöf og símaþjónustu, undirbúning funda, skráningu fundargerða, utanumhald gagna og skráningu á innri vefsvæði félagsins auk annarra þeirra daglegu starfa, sem falla til hverju sinni.

Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði, fagmennsku og metnað til árangurs í starfi.  Við leitum að áhugasamri og  lífsglaðri manneskju, sem hefur gaman að mannlegum samskiptum og er tilbúin að vaxa í síbreytilegu og spennandi starfsumhverfi.

Hæfniskröfur eru:

* Menntun sem nýtist í starfið

* Góð almenn tölvuþekking

* Marktæk reynsla af sambærilegum störfum

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk., en gengið verður frá ráðningu fljótlega.

VINSAMLEGA ATHUGIÐ AÐ UPPLÝSINGAR ERU EINUNGIS VEITTAR HJÁ STRÁ.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er alla virka daga frá kl.13-15. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is .  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi tölvupóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón hf. hefur sérhæft sig í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög um fasteignir og er leiðandi á því sviði hérlendis. Eignaumsjón býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur á að skipa hæfu starfsfólki, sem vinnur með faglegum hætti að lausn mála. Markmið félagsins er að gera rekstur fasteigna markvissari og ódýrari, auka upplýsingaflæði og auðvelda störf eigenda og hússtjórna. Nánari upplýsingar má sjá á www.eignaumsjon.is

13.07. - Viðtalsferli er hafið.

17.07. - Gengið hefur verið frá ráðningu þjónustufulltrúa hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf byggingarfulltrúa

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. Öll almenn þjónusta er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.  Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó

Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.    mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010.  Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr. laga um mannvirki.

Helstu verkefni byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum uppfylltum.

Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann vinnur að stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk annarra þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur til starfsins eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, reynsla á umræddu sviði er jafnframt æskileg.  Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.

Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi.  Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga. Sjá einnig á heimasíðu www.hornafjordur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

30.06. - Viðtalsferli er hafið.

Fyrirtækið er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki á Kjalarnesi.

Starfið felst í alhliða skrifstofustörfum s.s. móttöku, símaþjónustu, afgreiðslu pantana, reikningagerð, skjalavörslu og öðrum tilfallandi daglegum störfum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi haldbæra þekkingu og reynslu af skrifstofustörfum og séu vanir að nota alhliða tölvuforrit s.s. Word, Excel, Netið, tölvupóst. Kunnátta á bókhaldsforritið NAV er æskileg. Áhersla er lögð á reglusemi, nákvæmni í vinnubrögðum, jákvæðni  og lipurð í mannlegum samskiptum.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni, vinnutími er frá kl. 08:00-16:00 eða 09:00-17:00 alla virka daga.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku. Vinsamlega athugið að upplýsingar eru eingöngu veittar hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.

Sjá nánar heimasíðu  www.svinvirkar.is 

31.05. - Viðtalsferli er hafið.

14.06. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Umhverfisfulltrúi hjá blómstrandi bæ

Starfsvið:

*  Umsjón með nýframkvæmdum og viðhaldi á sviði grænna svæða og stjórnun umhverfismála 

*  Eftirlit með aðkeyptum verklegum framkvæmdum á umhverfissviði

*  Umsjón með endurnýtingu og endurvinnslu úrgangs og starfsemi gámasvæðis 

*  Gerð fjárhags-, verk- og framkvæmdaáætlana

*  Undirbúningur og umsjón með útboðum og mat á tilboðum

*  Yfirumsjón með rekstri og þróun starfsemi áhaldahúss

*  Umsjón með Vinnuskóla Hveragerðisbæjar   

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu með menntun sem hentar í starfið og/eða víðtæka 

reynslu og þekkingu á umhverfismálum.  Áhersla er lögð á ríka þjónustulund og vilja til verka,

skipulögð vinnubrögð og útsjónarsemi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk samskiptahæfni og getu

til að vinna í samhentum hópi.  Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af stjórnun og 

stjórnsýslu, auk leiðtogahæfni og styrks í mannlegum samskiptum.  Viðkomandi þurfa 

jafnframt að vera vel tölvulæsir.

Í boði er áhugavert starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.500 íbúa. Um er að ræða framúrskarandi góðar samgönguleiðir (aðeins 30 mín. akstur til Reykjavíkur), öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. Launakjör vegna ofangreinds starfs verður skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með  26. mars nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is .

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu www.hveragerdi.is 

27.03. - Vinnsluferli er hafið.

06.04. - Viðtalsferli er hafið.

15.05. - Gengið hefur verið frá ráðningu umhverfisfulltrúa hjá Hveragerðisbæ.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fleiri störf

Fréttir

Vegna vetrarleyfa verður skrifstofa STRÁ lokuð frá 3. febrúar til 17. febrúar n.k  Þeir sem erindi eiga er velkomið að hringja í síma 588-3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður frá og með 20. febrúar. 

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 11.- 18. maí nk. vegna sumarleyfa, en símaþjónusta og móttaka umsókna til skráningar verður sem áður alla virka daga frá kl.9-15, vinsamlega skilið eftir nauðsynleg skilaboð og þeim verður svarað strax og kostur gefst.  

Vegna árshátíðarferðar til Dublinar verður skrifstofa STRÁ lokuð föstudaginn 24. apríl.  Skrifstofan verður opin frá og með mánudeginum 27. apríl eins og venjulega.  

Símaþjónusta verður eftir sem áður þennan dag og hægt er að koma skilaboðum til ráðgjafa þennan föstudag sem aðra virka daga.

Vinsamlega athugið að breyting hefur orðið á símaviðtalstíma hjá ráðgjafa, sem verður nú alla þriðju- og miðvikudaga milli kl.13-14.  Símaviðtalstími sem áður var mánudaga á sama tíma, færist nú yfir á þriðjudaga.  

Símaviðtalstími vegna auglýstra starfa er alla virka daga milli kl.13-15 meðan á umsóknarferli í viðkomandi störf stendur.

 

 

Við hefjum nýja árið með annríki og gerum ráð fyrir að það séu góð skilaboð fyrir atvinnuástand hérlendis.  Á vefnum má sjá þrjú ný störf auglýst, tvö á sviði millistjórnunar og eitt sérfræðistarf, auk annarra þeirra starfa sem borist hafa og ekki verða auglýst á vefnum. 

Aukin tæknivæðing fyrirtækisins er jafnframt að skila sér og mun sanna sig enn frekar á nýju ári.  Vegna tímabundins álags bendum við vinsamlega umsækjendum og öðrum hlutaðeigandi á að leggja inn skilaboð hjá símaþjónustu okkar, þ.e. nafn og símanúmer, og munum við hafa samband jafnskjótt og auðið verður. Öllum skilaboðum verður svarað, þökkum jafnframt sýnda þolinmæði.

Beðist er velvirðingar á að útvistaður netþjónn STRÁ ehf. hefur verið í uppfærslu hjá þjónustuaðilum í dag og því hefur rafpóstur hingað ekki borist með eðlilegum hætti.  Unnið er að betur um bótum sökum þessa.  Umsækjendum er velkomið að hringja í 588 3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður strax og auðið er.

Í lok júlí þessa árs birtust þrjár tölur um vinnumarkaðinn á Íslandi. Hagstofan og Vinnumálastofnun birtu atvinnuleysistölur og Hagstofan birti einnig launavísitölu júnímánaðar.

Í Hagsjá Landsbankans kemur fam að tölurnar sýna allar að vinnumarkaðurinn er á réttri leið, atvinnuleysi lækkar og laun hækka. Á sama tíma er verðbólgan lág og því hefur kaupmáttur launa aukist.

Atvinnuleysi á mælikvarða Hagstofunnar (úrtakskönnun) var 4,6% í júní samanborið við 7,1% í maí, mikil sveifla er í tölum Hagstofunnar og því betra að skoða lengri tímabil og meðaltöl. Í júní 2013 mældist atvinnuleysið 6,4%, það hefur því lækkað um 1,8 prósentustig milli ára.

Samkvæmt tölum VMST var atvinnuleysið 3,2% í júní og lækkaði um 0,4% frá mánuðinum á undan. Í júní 2013 var atvinnuleysið 3,9% og hefur það því lækkað um 0,7 prósentur milli ára. Sé horft á 12 mánaða meðaltal er atvinnuleysið einni prósentu lægra á þann mælikvarða en það var fyrir ári síðan.

Launavísitalan hækkaði um 0,5% milli mánaða í júní. Launavísitalan hefur því hækkað um 4,1% á þessu ári og um 5,4% frá sama mánuði árið áður.

Verðbólgan hefur verið lág að undanförnu, það veldur því að launahækkanir skila sér frekar í auknum kaupmætti. Kaupmáttur launa hefur aukist um 3,1% á árinu 2014, sem verður að teljast nokkuð mikil hækkun. Kaupmáttur launa er nú á svipuðum stað og hann var undir lok árs 2006.

 

Skv. Visi.is í júlí 2014, birt góðfúslega á vef Starfsráðninga ehf.

Ný heimasíða STRÁ Starfsráðninga ehf. hefur litið dagsins ljós.  Markmið þessa er að auðvelda umsækjendum og viðskiptavinum aðgengi að upplýsingum og glöggva sig betur á starfsemi félagsins og þeim störfum sem auglýst eru.  

Jafnframt bendum við á að flest þau störf sem inn á okkar borð koma eru leyst með leit í öflugum gagnabanka félagsins. Þannig spörum við vinnuveitendum tíma, fé og fyrirhöfn auk þess að veita þeim umsækjendum sem eru á skrá betri þjónustu varðandi vinnslu og utanumhald þeirra gagna. 

Við minnum einnig á að símaviðtalstímar hjá ráðgjafa eru alla mánu- og miðvikudaga milli kl.13-14.

Fleiri fréttir