Um STRÁ

Reynsla ráðgjafa hjá STRÁ Starfsráðningum ehf. á sviði starfsmanna- og ráðningarmála spanna nú yfir þrjá áratugi, en við höfum unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins.

Sími: 588 3031

Netfang: stra@stra.is

Lesa meira

Ný störf í boði

Við leitum að öflugum tæknimanni til að annast viðgerðir, samsetningar og uppsetningar á vélum, framleiðslulínum og róbótum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði rafvirkjunar, rafeindavirkjunar og/eða vélstjórnunar. Viðkomandi þurfa að hafa góða tölvukunnáttu og færni til að tileinka sér nýjungar auk þess að hafa gott vald á íslensku og ensku í tali og riti.

Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi. Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund er skilyrði auk getu til að starfa sjálfstætt, sem og í hópi. Um er að ræða jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi þar sem menn taka höndum saman við að leysa úr vandamálum viðskiptavina með ýmsum kerfislausnum

Í boði er spennandi starf fyrir þá sem eru áhugasamir um vélbúnað og sjálfvirkni, en tæknimaðurinn fær starfsþjálfun og kennslu í upphafi starfstímans. Um framtíðarstarf er að ræða hjá traustu og rótgrónu fyrirtæki.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí. Gengið verður frá ráðningu samkvæmt nánara samkomulagi.

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031 frá kl. 11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is . Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

Eignaumsjón hf. óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða tæknifræðing til starfa 

Helstu verkefni eru:

·         Stuðningur við Þjónustuver og ráðgjafasvið innan Eignaumsjónar 

·         Ráðgjöf til hússtjórna við undirbúning viðhaldsframkvæmda

·         Greining á rekstrarkostnaði fasteigna og ráðgjöf til hússtjórna

·         Almenn ráðgjöf og upplýsingagjöf til viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Önnur fjölbreytt dagleg störf

 

Hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði byggingarmála og kostur er að viðkomandi hafi haldgóða reynslu af rekstri og viðhaldi fasteigna. Reynsla af samningsgerð og samskiptum við verktaka og þjónustuaðila á byggingamarkaði er æskileg. Umsækjendur þurfa að vera töluglöggir, vanir tölvunotkun og með gott vald á íslensku í ræðu og riti.

Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði, fagmennsku og metnað til árangurs í starfi. Við leitum að áhugasömum og lífsglöðum starfsmanni, sem hefur gaman af mannlegum samskiptum og vill vinna í síbreytilegu og lifandi starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2020. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Umsóknir og meðfylgjandi gögn sendist til stra@stra.is. Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031 milli kl. 13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

Eignaumsjón er 20 ára leiðandi þekkingarfyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og hefur umsjón með daglegum rekstri yfir 600 hús- og rekstrarfélaga. Félagið býður heildarlausnir við rekstur fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis og kemur hlutlaust og faglega að lausn mála. Áherslur okkar til framtíðar eru að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum. www.eignaumsjon.is

15.07. - Viðtalsferli er hafið.

23.07. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

 

 

Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann í gjaldkerateymi Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni eru:

  • Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
  • Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir
  • Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar
  • VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
  • Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
  • Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
  • Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur:

Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun  og/eða marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku, töluglöggvun og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent tölvupóst og tilkynnt þátttöku.

Um Eignaumsjón:

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, m.a. íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri á sjötta hundrað húsfélaga og rekstrarfélaga um fasteignir og kemur faglega að lausn mála sem koma upp í fjölbýlis- og fjöleignarhúsum. Eignaumsjón leggur áhersla á vönduð vinnubrögð og góðan starfsanda. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

25.02. - Vinnsluferli er hafið, alls bárust 84 umsóknir.

28.02. - Viðtalsferli er hafið.

06.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu gjaldkera.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki í nágrenni við höfuðborgina.

Starfið felst í alhliða umsjón með gæðaeftirliti og skráningu, sannprófunum og innri úttektum á gæðakerfi, þjálfun og skráningu starfsfólks, umsjón með  dýravelferð og mánaðarlegum sannprófunum á HACCP kerfi auk úttektar á meindýravörnum.  Gæðastjóri annast jafnframt samskipti um innkaup á rekstrarvöru m.a. fyrir rannsóknarstofu auk þess að annast samskipti við dýralækna og móttöku í reglubundnu eftirliti auk annarra tilfallandi daglegra starfa.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði matvælafræði eða sambærilega menntun og haldbæra þekkingu á sviði matvælavinnslu, auk þekkingar og/eða reynslu á innnra eftirliti byggðu á HACCP auk þekkingar á rannsóknarstofu og vinnslu sýna, en reynsla af verkefnastjórnun er kostur. Áhersla er lögð á  gott vald á íslensku og ensku í tali og riti, færni í alhliða tölvunotkun, fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni, útsjónarsemi, reglusemi og metnað til árangurs í starfi. Styrkur í mannlegum samskiptum er nauðsynlegur. Starfið hentar umsækjendum af báðum kynjum.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni.  

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.

24.01. - Viðtalsferli er hafið.

18.02. - Biðstaða.

Óskum eftir að ráða bókara hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

  • Færsla bókhalds og reikningagerð fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar
  • Ýmis uppgjör, afstemmingar og almenn bókhaldsstörf
  • Önnur störf með fjármálateymi Eignaumsjónar við úrlausn fjölbreyttra verkefna

Hæfniskröfur:

Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Þekking af DK hugbúnaði ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 15. desember nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent tölvupóst og tilkynnt þátttöku. 

16.12. - Viðtalsferli er hafið.

20.12. Ráðning bókara er frágengin. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi. 

Eignaumsjón hf. er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa m.a. íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis.Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri 550 húsfélaga og rekstrarfélaga um fasteignir og kemur faglega að lausn mála sem koma upp í fjölbýlis- og fjöleignarhúsum. Á skrifstofu Eignaumsjónar vinna 24 starfsmenn og er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð og góðan starfsanda.

Leikskólastjóri Leikskólans Undralands

Óskað er eftir  leikskólastjóra hjá Leikskólanum Undralandi í Hveragerði, sem er sex deilda

  leikskóli. Húsnæðið var tekið í notkun 2017 og aðstaða er öll hin glæsilegasta. 

Starfsvið:

*Leikskólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans og veitir skólanum 

faglega forstöðu á sviði kennslu og þróunar. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi starfsheitið leikskólakennari og viðbótarmenntun í

stjórnun eða kennslureynslu á leikskólastigi. Stjórnunareynsla úr leikskóla er skilyrði.

Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum er skilyrði auk skipulagshæfni, frumkvæðis,

sjálfstæðis og fagmennsku í vinnubrögðum. Áhersla er lögð á áhuga og metnað til árangurs í

 starfi. Á leikskólanum er unnið eftir kennsluaðferðum „Leikur að læra“ og er kostur ef viðkomandi

 hafa reynslu af því starfi.

Í boði er áhugavetð starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.700 íbúa. Hveragerði er aðeins í 30 mín. fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.11-13.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá nánar www.stra.is. 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu  www.hveragerdi.is 

05.09. - Viðtalsferli er hafið.

19.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Forstöðumaður frístundaskóla og félagsmiðstöðvar 

Óskað er eftir drífandi, hugmyndaríkum og ábyrgum einstaklingi til að leiða starf barna 

og unglinga í Hveragerði.

Starfsvið: 

*  Yfirumsjón með starfsemi Bungubrekku, http://bungubrekka.hveragerdi.is/.   

*  Þátttaka í stefnumótun til framtíðar í málaflokkum. 

*  Forstöðumaður leiðir uppbyggingu og skipulagningu. Um er að ræða 100% starfshlutfall.

  Í Bungubrekku er:

- Frístundaheimili grunnskólans, Skólasels. Þar er veitt þjónusta fyrir börn í 1.-4. bekk eftir að

  skóla lýkur á daginn. Hlutverk frístundaskólans er að skapa yngstu nemendum grunnskólans

  tryggan samverustað eftir að skóla lýkur.

- Félagsmiðstöðin Skjálftaskjól. Þar er boðið upp á félagsstarf fyrir börn og unglinga á aldrinum

  10-16 ára í frítíma þeirra. Lögð er áhersla á að ná til sem flestra og bjóða upp á fjölbreytt

  viðfangsefni.

- Íþrótta- og ævintýranámskeið.  Á sumrin er boðið upp á heilsdagsnámskeið fyrir 5-11 ára börn

  þar sem áhersla er lögð á hreyfingu, sköpun og útiveru.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu með háskólapróf á sviði tómstunda- og félagsmálafræði,

uppeldismenntun eða sambærilega menntun. Reynsla af stjórnun er æskileg, en reynsla af starfi 

með börnum og/eða unglingum er skilyrði auk almennrar tölvukunnáttu. 

Í boði er áhugavert starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.700 íbúa. Hveragerði er aðeins í 30 mín. fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.11-13.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá nánar www.stra.is .

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu  www.hveragerdi.is 

05.09. - Viðtalsferli er hafið.

18.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Fleiri störf

Fréttir

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð vegna sumarleyfa frá og með 4. ágúst til og með 18. ágúst nk. Símaþjónusta verður virk meðan á sumarleyfinu stendur og velkomið er að leggja inn skilaboð, sem svarað verður jafnskjótt og starfsemin hefst að nýju að loknu sumarfríi.

Vinsamlega athugið að skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá og með 20. sept. nk. til og með 18. okt. nk. vegna síðbúinna sumarleyfa, en símaþjónustan verður virk alla virka daga frá kl. 9-15 meðan á lokun stendur.  Öllum skilaboðum verður svarað frá og með 18. október þegar hefðbundin starfsemi hefst að nýju.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Vegna aukinna umsvifa óska forráðamenn Eignaumsjónar hf., að ráða í ný störf hjá félaginu. Um er að ræða starf fyrir öflugan og fjölhæfan bókara, sem og stöðu fyrir sérfræðing í fjármálateymi félagsins.

 

Vinsamlega athugið að skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 4. - 11. desember nk.

Símaþjónusta og móttaka skilaboða verður áfram þessa daga frá kl.09:00-15:00 virka daga, en skilaboðum verður svarað frá og með 11. des.

Vegna vetrarleyfa verður skrifstofa STRÁ lokuð frá 3. febrúar til 17. febrúar n.k  Þeir sem erindi eiga er velkomið að hringja í síma 588-3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður frá og með 20. febrúar. 

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 11.- 18. maí nk. vegna sumarleyfa, en símaþjónusta og móttaka umsókna til skráningar verður sem áður alla virka daga frá kl.9-15, vinsamlega skilið eftir nauðsynleg skilaboð og þeim verður svarað strax og kostur gefst.  

Vegna árshátíðarferðar til Dublinar verður skrifstofa STRÁ lokuð föstudaginn 24. apríl.  Skrifstofan verður opin frá og með mánudeginum 27. apríl eins og venjulega.  

Símaþjónusta verður eftir sem áður þennan dag og hægt er að koma skilaboðum til ráðgjafa þennan föstudag sem aðra virka daga.

Vinsamlega athugið að breyting hefur orðið á símaviðtalstíma hjá ráðgjafa, sem verður nú alla þriðju- og miðvikudaga milli kl.13-14.  Símaviðtalstími sem áður var mánudaga á sama tíma, færist nú yfir á þriðjudaga.  

Símaviðtalstími vegna auglýstra starfa er alla virka daga milli kl.13-15 meðan á umsóknarferli í viðkomandi störf stendur.

 

 

Fleiri fréttir