Um STRÁ

Reynsla ráðgjafa hjá STRÁ Starfsráðningum ehf. á sviði starfsmanna- og ráðningarmála spanna nú yfir þrjá áratugi, en við höfum unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins.

Sími: 588 3031

Netfang: stra@stra.is

Lesa meira

Ný störf í boði

STRÁ Starfsráðningar ehf., var stofnað 10. september 1994 og hefur verið rekið farsællega í áranna rás. Nú er hins vegar komið að leiðarlokum og tekin hefur verið ákvörðun um að hætta rekstri á þessum tímamótum, eingöngu vegna persónulegra aðstæðna eiganda.


Umsóknum og öllum persónulegum upplýsingum í gagnabanka félagsins verður eytt, ef nánari upplýsinga er þörf vinsamlega sendið rafpóst til gudny@stra.is eða skilaboð í síma 588 3031. Skilaboðum verður svarað strax og kostur gefst, en símaþjónustan verður lögð af þ. 1. ágúst nk.


Að lokum vil ég, undirrituð, þakka viðskiptavinum og umsækjendum ánægjulegt samstarf í áranna rás.


Kærar þakkir,

 

Guðný Harðardóttir, framkv.stj./eigandi.

Fyrirtækið er rótgróið og traust fyrirtæki á sviði málmiðnaðar, framleiðslu og innflutnings.

Sölustjóri hefur umsjón með alhliða sölu- og markaðsmálum, þ.m.t. áætlana- og tilboðsgerð auk þess að hafa eftirlit með vöruframboði og annast innkaup þar að lútandi í samráði við framkvæmdastjóra.


Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi menntun og marktæka reynslu á sviði sölu- og markaðsmála, en þekking og/eða reynsla af sölu byggingavöru er kostur. Við leitum að reglusömum, skipulögðum og drífandi aðila, sem hefur metnað til að skila frá sér góðu og vel unnu verki. Áhersla er lögð á dugnað, árvekni og fagmennsku í hvívetna. Góð enskukunnátta í tali og riti er jafnframt nauðsynleg.


Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar nk. Gengið verður frá ráðningu sem fyrst eða skv. nánara samkomulagi. Umsóknir sendist til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku. Ath. starfið hefur verið afskráð.


Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. svarar fyrirspurnum í síma 588 3031, frá kl. 13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Skilaboðum verður svarað jafnskjótt og kostur gefst.

Verslunin GEGNUM GLERIÐ er sérverslun með húsgögn, gjafavörur og innréttingar í sérflokki.

Við óskum eftir að ráða þjónustulipran og lífsglaðan starfsmann til að sinna sölustörfum í versluninni, annast móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og frágang sölu auk þess að sjá um framsetningu og útstillingar á vörum verslunarinnar. Viðkomandi annast að auki önnur alhliða dagleg störf er falla til hverju sinni. Vinnutími er frá kl. 11-18 alla daga auk laugardaga skv. nánara samkomulagi. Hlutastarf kemur vel til greina.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum auk þess að hafa næmt auga fyrir framsetningu og uppstillingu á fallegri vöru. Við leitum að manneskju með brennandi áhuga á hönnun, en menntun á því sviði er áhugaverð.  Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi. Viðkomandi þarf jafnframt að hafa þekkingu/hæfni til að vinna með aðstoð samskiptamiðla.

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk.  Gengið verður frá ráðningu sem fyrst. Vinsamlega sendið eigin umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

23.09. - Viðtalsferli er hafið.

28.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Við leitum að reynsluríkum bókara fyrir afar áhugaverða, sérhæfða kennslu- og uppeldisstofnun á Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Bókarinn sér um alhliða færslu bókhalds, afstemmingar, uppgjör og frágang í hendur endurskoðanda. Starfsmaðurinn annast jafnframt launaútreikning og alla vinnslu þar að lútandi, útgáfu og innheimtu reikninga, skjalavistun, pantanir á skrifstofuvörum auk annarra tilfallandi skrifstofustarfa er falla til hverju sinni. Um er að ræða 80% starfshlutfall eða skv. nánara samkomulagi.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu og þekkingu á ofangreindu, kostur er ef viðkomandi eru viðurkenndir bókarar. Áhersla er lögð á nákvæm og fagleg vinnubrögð, samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum, áreiðanleika og metnað til að gera vel í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september. Ráðning verður frágengin fljótlega.

Guðný Harðardóttir gudny@stra.is  veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031 frá kl. 11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu  stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is, þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða tilkynni þátttöku í rafpósti.

07.10. - Viðtalsferli er hafið.

09.10. - Gengið hefur verið frá ráðningu bókara.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Við leitum að öflugum tæknimanni til að annast viðgerðir, samsetningar og uppsetningar á vélum, framleiðslulínum og róbótum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði rafvirkjunar, rafeindavirkjunar og/eða vélstjórnunar. Viðkomandi þurfa að hafa góða tölvukunnáttu og færni til að tileinka sér nýjungar auk þess að hafa gott vald á íslensku og ensku í tali og riti.

Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi. Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund er skilyrði auk getu til að starfa sjálfstætt, sem og í hópi. Um er að ræða jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi þar sem menn taka höndum saman við að leysa úr vandamálum viðskiptavina með ýmsum kerfislausnum

Í boði er spennandi starf fyrir þá sem eru áhugasamir um vélbúnað og sjálfvirkni, en tæknimaðurinn fær starfsþjálfun og kennslu í upphafi starfstímans. Um framtíðarstarf er að ræða hjá traustu og rótgrónu fyrirtæki.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí. Gengið verður frá ráðningu samkvæmt nánara samkomulagi.

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031 frá kl. 11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is . Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

15.07. - Viðtalsferli er hafið.

23.07. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Eignaumsjón hf. óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða tæknifræðing til starfa 

Helstu verkefni eru:

·         Stuðningur við Þjónustuver og ráðgjafasvið innan Eignaumsjónar 

·         Ráðgjöf til hússtjórna við undirbúning viðhaldsframkvæmda

·         Greining á rekstrarkostnaði fasteigna og ráðgjöf til hússtjórna

·         Almenn ráðgjöf og upplýsingagjöf til viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Önnur fjölbreytt dagleg störf

 

Hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði byggingarmála og kostur er að viðkomandi hafi haldgóða reynslu af rekstri og viðhaldi fasteigna. Reynsla af samningsgerð og samskiptum við verktaka og þjónustuaðila á byggingamarkaði er æskileg. Umsækjendur þurfa að vera töluglöggir, vanir tölvunotkun og með gott vald á íslensku í ræðu og riti.

Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði, fagmennsku og metnað til árangurs í starfi. Við leitum að áhugasömum og lífsglöðum starfsmanni, sem hefur gaman af mannlegum samskiptum og vill vinna í síbreytilegu og lifandi starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2020. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Umsóknir og meðfylgjandi gögn sendist til stra@stra.is. Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031 milli kl. 13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

Eignaumsjón er 20 ára leiðandi þekkingarfyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og hefur umsjón með daglegum rekstri yfir 600 hús- og rekstrarfélaga. Félagið býður heildarlausnir við rekstur fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis og kemur hlutlaust og faglega að lausn mála. Áherslur okkar til framtíðar eru að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum. www.eignaumsjon.is

15.07. - Viðtalsferli er hafið.

23.07. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

 

 

Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann í gjaldkerateymi Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni eru:

  • Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
  • Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir
  • Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar
  • VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
  • Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
  • Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
  • Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur:

Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun  og/eða marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku, töluglöggvun og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent tölvupóst og tilkynnt þátttöku.

Um Eignaumsjón:

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, m.a. íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri á sjötta hundrað húsfélaga og rekstrarfélaga um fasteignir og kemur faglega að lausn mála sem koma upp í fjölbýlis- og fjöleignarhúsum. Eignaumsjón leggur áhersla á vönduð vinnubrögð og góðan starfsanda. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

25.02. - Vinnsluferli er hafið, alls bárust 84 umsóknir.

28.02. - Viðtalsferli er hafið.

06.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu gjaldkera.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki í nágrenni við höfuðborgina.

Starfið felst í alhliða umsjón með gæðaeftirliti og skráningu, sannprófunum og innri úttektum á gæðakerfi, þjálfun og skráningu starfsfólks, umsjón með  dýravelferð og mánaðarlegum sannprófunum á HACCP kerfi auk úttektar á meindýravörnum.  Gæðastjóri annast jafnframt samskipti um innkaup á rekstrarvöru m.a. fyrir rannsóknarstofu auk þess að annast samskipti við dýralækna og móttöku í reglubundnu eftirliti auk annarra tilfallandi daglegra starfa.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði matvælafræði eða sambærilega menntun og haldbæra þekkingu á sviði matvælavinnslu, auk þekkingar og/eða reynslu á innnra eftirliti byggðu á HACCP auk þekkingar á rannsóknarstofu og vinnslu sýna, en reynsla af verkefnastjórnun er kostur. Áhersla er lögð á  gott vald á íslensku og ensku í tali og riti, færni í alhliða tölvunotkun, fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni, útsjónarsemi, reglusemi og metnað til árangurs í starfi. Styrkur í mannlegum samskiptum er nauðsynlegur. Starfið hentar umsækjendum af báðum kynjum.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni.  

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.

24.01. - Viðtalsferli er hafið.

18.02. - Biðstaða.

Fleiri störf

Fréttir

STRÁ Starfsráðningar ehf., var stofnað 10. september 1994 og hefur verið rekið farsællega í áranna rás. Nú er hins vegar komið að leiðarlokum og tekin hefur verið ákvörðun um að hætta rekstri á þessum tímamótum, eingöngu vegna persónulegra aðstæðna eiganda.


Umsóknum og öllum persónulegum upplýsingum í gagnabanka félagsins verður eytt, ef nánari upplýsinga er þörf vinsamlega sendið rafpóst til gudny@stra.is eða skilaboð í síma 588 3031, símaþjónusta verður til 1. ágúst nk. Skilaboðum verður svarað strax og kostur gefst.


Að lokum við ég, undirrituð, þakka viðskiptavinum og umsækjendum ánægjulegt samstarf í áranna rás.


Kærar þakkir,

 

Guðný Harðardóttir, framkv.stj./eigandi.

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð vegna sumarleyfa frá og með 4. ágúst til og með 18. ágúst nk. Símaþjónusta verður virk meðan á sumarleyfinu stendur og velkomið er að leggja inn skilaboð, sem svarað verður jafnskjótt og starfsemin hefst að nýju að loknu sumarfríi.

Vinsamlega athugið að skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá og með 20. sept. nk. til og með 18. okt. nk. vegna síðbúinna sumarleyfa, en símaþjónustan verður virk alla virka daga frá kl. 9-15 meðan á lokun stendur.  Öllum skilaboðum verður svarað frá og með 18. október þegar hefðbundin starfsemi hefst að nýju.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Vegna aukinna umsvifa óska forráðamenn Eignaumsjónar hf., að ráða í ný störf hjá félaginu. Um er að ræða starf fyrir öflugan og fjölhæfan bókara, sem og stöðu fyrir sérfræðing í fjármálateymi félagsins.

 

Vinsamlega athugið að skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 4. - 11. desember nk.

Símaþjónusta og móttaka skilaboða verður áfram þessa daga frá kl.09:00-15:00 virka daga, en skilaboðum verður svarað frá og með 11. des.

Vegna vetrarleyfa verður skrifstofa STRÁ lokuð frá 3. febrúar til 17. febrúar n.k  Þeir sem erindi eiga er velkomið að hringja í síma 588-3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður frá og með 20. febrúar. 

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 11.- 18. maí nk. vegna sumarleyfa, en símaþjónusta og móttaka umsókna til skráningar verður sem áður alla virka daga frá kl.9-15, vinsamlega skilið eftir nauðsynleg skilaboð og þeim verður svarað strax og kostur gefst.  

Vegna árshátíðarferðar til Dublinar verður skrifstofa STRÁ lokuð föstudaginn 24. apríl.  Skrifstofan verður opin frá og með mánudeginum 27. apríl eins og venjulega.  

Símaþjónusta verður eftir sem áður þennan dag og hægt er að koma skilaboðum til ráðgjafa þennan föstudag sem aðra virka daga.

Fleiri fréttir